Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

1ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Λοιμώξεων και Μικροβιολογίας

24 Ιαν 2024

1ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Λοιμώξεων και Μικροβιολογίας
5 - 7 Απρίλιου 2024,

Radisson Beach Resort - Λάρνακα

Η Κυπριακή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων σε συνεργασία με την Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων, συνδιοργανώνουν το 1ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Λοιμώξεων και Μικροβιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 5 - 7 Απρίλιου 2024 στη Λάρνακα.

Οι επιστημονικές εταιρίες από την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα, έθεσαν ως στόχο, το εν λόγω συνέδριο να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται με εναλλαγή του τόπου τέλεσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε διετή βάση.

Στο επιστημονικό αυτό συνέδριο θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων από εκπροσώπους και των δύο χωρών με σκοπό να φανούν προσεγγίσεις και απόψεις που μπορεί μεν να βασίζονται σε διεθνή δεδομένα αλλά σίγουρα θα έχουν χαρακτήρα και κουλτούρα ιατρική των δύο χωρών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ότι το συνέδριο θα καλύπτει όλο το φάσμα της ειδικότητας της Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων και οι ομιλητές έχουν επιλεγεί με βάση την ειδίκευση τους στα ανάλογα αντικείμενα.

Η προσέγγιση στον επιστημονικό τομέα δύο χωρών με πολλά κοινά στην καταγωγή και εθνική συνείδηση είναι μια σημαντική εξέλιξη διότι δεν ενδυναμώνει μόνο την επιστημονική ανταλλαγή απόψεων αλλά δίνει και μια συνιστώσα εθνικής ισχύος που χαρακτηρίζει τις δύο χώρες διαχρονικά και πρέπει να τεκμηριώνεται σε όλες τις συνιστώσες.

Η Κυπριακή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων εκφράζει την επιθυμία της όπως το Συνέδριο πραγματοποιηθεί με την στήριξη του Συνδέσμου Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055