Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

7th International Multithematic Medical Congress

31 Οκτ 2019

7th International Multithematic Medical Congress | European University Cyprus

Welcome to the 7th International Multithematic Bio-Medical Congress (IMBMC) of the School of Medicine, European University Cyprus Dear Colleagues and Friends welcome to this high caliber multi-thematic Scientific Congress, “Biomedical Scientific Cyprus (BSC)”, of the School of Medicine of the European University of Cyprus (EUC).

The Program

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042