Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

30 Σεπ 2022

Αναφορικά με ανακοίνωση για τη σύσταση Συνδέσμου Διαπιστευμένων Εργαστηρίων Κύπρου (Σ.Δι.Ε.Κ.), ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων (Σ.Δ.Κ.Ε.Β.Κ.Ε.Ε.) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

  • Ο Σ.Δ.Κ.Ε.Β.Κ.Ε.Ε. πρωτοστατεί από το 2000 μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, στην προώθηση του ελέγχου ποιότητας και της διαπίστευσης των εργαστηρίων, σε συνεργασία με διεθνείς και Ευρωπαϊκές επιστημονικές οργανώσεις.
  • Διαπιστευμένα κλινικά εργαστήρια στη Κύπρο υπάρχουν από το 2005 και εκπροσωπούνται από τους Διευθυντές τους στον Σ.Δ.Κ.Ε.Β.Κ.Ε.Ε. (με εκπροσώπηση και στο Δ.Σ.) όπως και όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Καταγράφουμε σήμερα πέραν των 240 μελών. Κοινός στόχος όλων είναι η συνεχής αναβάθμιση του εργαστηριακού τομέα και των υπηρεσιών του. 
  • Ο Σ.Δ.Κ.Ε.Β.Κ.Ε.Ε. είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας, ενώ εκπροσωπείται επίσημα στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, EFLM και IFCC.
  • Εκπρόσωπος του Σ.Δ.Κ.Ε.Β.Κ.Ε.Ε συμμετέχει πλέον και στο Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (Κ.Ο.Π.Π.).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042