Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Κανονισμών που αφορούν (α) στα εργαστήρια, και (β) στους φαρμακοποιούς, στα φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη.

01 Νοέ 2018

Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Κανονισμών που αφορούν

(α) στα εργαστήρια, και (β) στους φαρμακοποιούς,

στα φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη.

Ο  Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Κανονισμών με τίτλο:
1)  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2018, και
2) οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2018.

Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμών είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός:
- των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από εργαστήρια, εξαιρουμένων εκείνων που διενεργούνται στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας,
- των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
- της αμοιβής,
- της διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα,
- της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό, και
- της τήρησης αρχείου από τα εργαστήρια.


Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμών είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός:
- των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας,
- των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
- της αμοιβής,
- της διαδικασίας εγγραφής στο Σύστημα,
- της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό,
- της τήρησης αρχείου, και
- των άλλων υποχρεώσεων των φαρμακοποιών.
Τα σχέδια των Κανονισμών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, κάτω από τον τίτλο Ανακοινώσεις.
Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018:
- στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή
- μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή
- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hio@gesy.org.cy

30 Οκτωβρίου 2018
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055