Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας

07 Απρ 2020

Διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας, μετά από εκτίμηση κινδύνου έκθεσης σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας διαβιβάσω το συνημμένο πρωτόκολλο διαχείρισης προσωπικού υπηρεσιών υγείας, μετά από εκτίμηση κινδύνου έκθεσης σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η αναθεώρηση του πρωτοκόλλου κρίθηκε αναγκαία λόγω ενσωμάτωσης των οδηγιών του ΕΟΔΥ, WHO και CDC για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου αναλόγως με τον βαθμό έκθεσης του Επαγγελματία Υγείας λαμβάνοντας υπόψιν τους κανόνες πρόληψης και διασποράς του νέου κορωνοϊού σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Παρακαλείστε όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες, ούτως ώστε να προωθηθεί στο προσωπικό σας / στα μέλη σας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση

(Δρ  Χρίστος Χαραλάμπους)

για Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Τηλ. 22605601, Φαξ. 22605491

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055