Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Εκτακτη Γενική Συνέλευση (22/6/2019)

22 Ιούν 2019

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22/06/2019 στο ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη Λευκωσία

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου η οποία συζήτησε και ενέκρινε

την Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου ούτως ώστε αυτό να συνάδει με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων

και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2017 και 2018, Ν. 104(1)/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 76(1)/2018.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055