Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Workshop: "Autoimmunity: Clinical and Diagnostics Implications"

19 Απρ 2019

Workshop: "Autoimmunity: Clinical and Diagnostics Implications

Thursday, 9 May 2019

15:00-20:00

Da Vinci Amphitheatre

University of Nicosia

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042