Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Ενημέρωση

The EFLM European Urinalysis Guideline 2023

The EFLM European Urinalysis Guideline 2023

Reshaping Future Medicine: The Role of Hematology and Immunology. (Final Program)

“Reshaping Future Medicine: The Role of Hematology and Immunology” The Final Program   14:30-15:00 Registration   15:00-15:15 Welcome Dr. Christos Papaneophytou

“Reshaping Future Medicine: The Role of Hematology and Immunology”

“Reshaping Future Medicine: The Role of Hematology and Immunology”   Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Καραϊσκάκει

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055