Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνδέσμου για νέα μέτρα

22 Φεβ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Αναφορικά με τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του Covid-19 και που αφορούν τις εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV2, με την μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, καλεί το κοινό να επικοινωνεί με το εργαστήριο της επιλογής του για την εξυπηρέτηση και τη διεκπεραίωση των εξετάσεων του.

Θέλουμε να επισημάνουμε ακόμα μια φορά ότι τα Κλινικά Εργαστήρια κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την ασφαλή, αξιόπιστη και έγκυρη διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υγρών όλων των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων έναντι του ιού SARS-CoV2 μέσα από διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και εγκεκριμένων μεθόδων και αντιδραστηρίων.

 

Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων,

Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055