Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Δημόσια κρίση προσχεδίου prEN ISO 15189

13 Νοέ 2021

Δημόσια κρίση του προσχεδίου του προτύπου prEN ISO 15189 Medical laboratories -

Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189:2021)

Ο CYS ως πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών & Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, μεταφέροντας τυχόν σχόλια ενδιαφερομένων μερών και την εθνική θέση της Κύπρου στη ψήφιση του προσχεδίου.

Όλοι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προμηθευτούν το προσχέδιο του προτύπου και το έντυπο υποβολής σχολίων, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS  στο τηλ.: 2241141414 ή με email στη διεύθυνση c.service@cys.org.cy .

Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων προς τον CYS αναφορικά με το προσχέδιο είναι η 23η Δεκεμβρίου 2021.

Πιο κάτω καταγράφουμε το σύνδεσμο για τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του CYS, την οποία και επισυνάπτουμε για ευκολία.

https://www.cys.org.cy/nea-ekdiloseis/nea/4357-pren-iso-15189-medical-laboratories-requirements-for-quality-and-competence-iso-dis-15189-2021

 

CYPRUS ORGANISATION FOR STANDARDISATION

30 Kosta Anaxagora Street,

3rd Floor, CY 2014 Nicosia

P.O. Box 16197, CY-2086 Nicosia

www.cys.org.cy

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042