Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

05 Μάι 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Επειδή τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν διάφορες ανυπόστατες και παραπλανητικές φήμες για εγγραφή δικαιούχων και σε άλλους παροχείς του ΓΕΣΥ (π.χ. Κλινικά Εργαστήρια) ο Σύνδεσμος μας παραπέμπει στην πιο κάτω ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΥ στις 4 Μαΐου 2019.

«Αναφορικά με την εγγραφή των δικαιούχων στο Μητρώο του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού  γίνεται είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο το δικαιούχο ή οικείο του πρόσωπο είτε μέσω επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξει ο δικαιούχος και ο οποίος συμμετέχει στο ΓεΣΥ, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση για τον δικαιούχο.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται εγγραφή των δικαιούχων σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα του ΓεΣΥ, πέρα από την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού. Εφόσον ο δικαιούχος εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού, θα επιλέγει ελεύθερα τους υπόλοιπους παροχείς (ειδικούς ιατρούς, φαρμακεία, εργαστήρια) στους οποίους θα απευθύνεται για να λαμβάνει υπηρεσίες από την 1η Ιουνίου 2019.»

Παράλληλα, καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα τέτοιου είδους παραπλανητικές, σκόπιμες, ανυπόστατες και αντιδεοντολογικές φήμες, από όποιον ή όποιους και αν προέρχονται, τονίζοντας ότι αυτές αποτελούν ποινικά αδικήματα με βάση το «άρθρο 26 των Κανονισμών του Περί Γενικού Συστήματος Νόμου»  και καλούμε τις αρμόδιες αρχές όπως επιληφθούν του θέματος.

Τέλος, καλούμε το κοινό όπως για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση αποτείνεται στο Κλινικό Εργαστήριο που εξυπηρετείτο μέχρι σήμερα ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΑΥ (17000).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042