Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Εργαστηριακές αναλύσεις και φαινόμενα "αισχροκέρδειας"...

27 Απρ 2020

Εργαστηριακές αναλύσεις και φαινόμενα "αισχροκέρδειας"...

Ως Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, παρακολουθούμε τελευταία με μεγάλο προβληματισμό και θλίψη μια προσπάθεια σπίλωσης της αξιοπρέπειας αλλά και της αξιοπιστίας και συνεισφοράς των ιδιωτικών Κλινικών Εργαστηρίων στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της κρίσιμης και πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε και στον τόπο μας με την πανδημία COVID-19.

Με κάθε υπευθυνότητα και σοβαρότητα ως ενεργό μέρος στον τομέα της υγείας, εκφράσαμε την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη μας στις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του τόπου (Υπουργείο Υγείας, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας κλπ.) στην προσπάθεια διαχείρισης και καταπολέμησης της πανδημίας και ταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των άλλων υπηρεσιών του κράτους σε ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε.

Τα Κλινικά Εργαστήρια συμμορφώθηκαν πλήρως με τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και με τις άλλες οδηγίες των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και Διεθνών υγειονομικών φορέων (WHO, ECDC, EFLM), εφαρμόζοντας με ευλαβική αυστηρότητα όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού των Κλινικών Εργαστηρίων όσο και των ασθενών μας, χωρίς καμία απολύτως στήριξη.

Στα πλαίσια του Προγράμματος για 20,000 εξετάσεις αλλά και άλλα παρόμοια προγράμματα, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε επειγόντως τη συμβολή όσων ιδιωτικών κλινικών εργαστηρίων είχαν τη δυνατότητα της διενέργειας της μοριακής εξέτασης για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, μέσα από συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρωτόκολλα, για την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

Η ανταπόκριση των εργαστηρίων ήταν άμεση.

Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση αναφορικά με την τιμή χρέωσης καθώς και σαφείς αναφορές για  «αισχροκέρδεια» εκ μέρους των κλινικών εργαστηρίων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τα πιο κάτω προς αποκατάσταση της αλήθειας:

  • Η τιμή των 110 ευρώ για την εξέταση καθορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας. Τα Κλινικά Εργαστήρια την αποδέχτηκαν, παρά το γεγονός ότι η τιμή ήταν χαμηλότερη από αυτή που ήδη είχαν καθορίσει, χωρίς να διαπραγματευτούν αντιλαμβανόμενα την κρισιμότητα της κατάστασης.
  • Το κόστος των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων για κάθε εργαστήριο εξαρτάται καταρχήν από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και την κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία για κάθε εργαστήριο, και κατά δεύτερο από τον όγκο εργασίας του κάθε εργαστηρίου.
  • Ως εκ τούτου, η όποια σύγκριση του κόστους ανά εξέταση σε ένα εργαστήριο που διεκπεραιώνει π.χ. 1000-2000 εξετάσεις/ημέρα με αυτού ενός εργαστηρίου με δυνατότητα διεκπεραίωσης 50-200 εξετάσεις/ημέρα είναι αυθαίρετη και άκρως παραπλανητική.
  • Στο κόστος μιας εξέτασης στα ιδιωτικά εργαστήρια- σε αντίθεση με αυτό σε επιχορηγούμενους από το κράτος οργανισμούς- συμπεριλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος για όλα τα στάδια της διαδικασίας μιας εξέτασης (προαναλυτικό, αναλυτικό και μετααναλυτικό). Με άλλα λόγια, στο κόστος συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το κόστος της δειγματοληψίας και της μεταφοράς των δειγμάτων, κάτι που δεν ισχύει για τους επιχορηγούμενους οργανισμούς (αναλώσιμα, αγορά υπηρεσιών, καθορισμός συγκεκριμένου εξωτερικού χώρου), η διαχείριση των εξεταζόμενων (επικοινωνία, τηλεφωνικά κέντρα για διευθέτηση ραντεβού, αποστολή αποτελέσματος κτλ.), το κόστος του προσωπικού (διπλές βάρδιες, υπερωρίες, εργασία σε αργίες κτλ.), απολύμανση χώρου δειγματοληψίας, όπως και άλλα γενικά λειτουργικά έξοδα ενός εργαστηρίου.
  • Συνεπώς, η επιλεκτική αναφορά μόνο στο κόστος αντιδραστηρίων/αναλωσίμων είναι επίσης παραπλανητική και αδικεί τα ιδιωτικά εργαστήρια.
  • Όλα τα πιο πάνω χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος του εργαστηριακού προστατευτικού εξοπλισμού και τον διαρκή κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαστηριακών και των οικογενειών των.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042