Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Εργαστηριακές εξετάσεις Αντιγόνου Covid-19

21 Νοέ 2020

Εργαστηριακές εξετάσεις Αντιγόνου Covid-19

O Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, ενημερώνει το κοινό ότι τα Κλινικά Εργαστήρια τα οποία κατέχουν άδεια από το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων στον τομέα της Ανοσολογίας, είναι σε θέση να διενεργούν εξετάσεις Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Covid-19  (Rapid Antigen Test),  του ιού SARS-CoV2.

Σύμφωνα με τον «Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμο 132/88», το μόνο αρμόδιο όργανο για έκδοση αδειών για εγγραφή, λειτουργία και εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων είναι το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων.

Συνεπώς, κανένας άλλος μη αδειούχος και προσοντούχος δεν δικαιούται να διεκπεραιώνει ή να ισχυρίζεται ότι διεκπεραιώνει τέτοιου είδους εξετάσεις, πλην των αδειούχων εργαστηρίων και του εκπαιδευμένου και κατάλληλα εξοπλισμένου προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.

Τα Κλινικά Εργαστήρια κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την ασφαλή, αξιόπιστη και έγκυρη διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υγρών όλων των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και του Αντιγόνου του ιού SARS-CoV2 μέσα από διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και εγκεκριμένων μεθόδων και αντιδραστηρίων.

Ο τρόπος δειγματοληψίας είναι το Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, όπως και για τη Μοριακή εξέταση (PCR) και τα Κλινικά Εργαστήρια τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και πρωτόκολλα ασφάλειας τόσο του ασθενούς όσο και του προσωπικού του Εργαστηρίου, όπως εξάλλου αυτά προβλέπονται μέσα από διαδικασίες και πρωτόκολλα του αρμόδιου Υπουργείου.

Τα Κλινικά Εργαστήρια έχουν και την ευθύνη της ενημέρωσης των αποτελεσμάτων στην Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας.

Όπως επισημαίνει και το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωση του, η όποια διενέργεια των εξετάσεων αυτών από μη προσοντούχο και εξειδικευμένο προσωπικό και σε άλλους μη εγκεκριμένους και αδειούχους χώρους,  εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους τόσο για την αξιοπιστία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, όσο και για την ασφάλεια και υγεία των εξεταζόμενων αλλά και του συνόλου της κοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055