Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

30 Σεπ 2023

«Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023».

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ετοιμάσει τους συνημμένους Κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023».

Οι βασικότερες πρόνοιες των τροποποιητικών Κανονισμών συνοψίζονται στα εξής:

  1. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και κατ’ επέκταση τα μέτρα ασφάλειας σε (α) χώρους εργασίας που υπάρχουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 75% των οριακών ποσοτήτων που καθορίζονται στους υφιστάμενους Κανονισμούς (επισυνάπτονται για εύκολη αναφορά) και (β) σε χώρους εργασίας που εφάπτονται σε μονάδες SEVESO.
  2. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως η αρμόδια Αρχή, τις απαραίτητες πληροφορίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς (π.χ. Γνωστοποίηση, Έγγραφο για εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας) και να εξασφαλίσουν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
  3. Οι εν λόγω Κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή με τη δημοσίευση τους. Για υφιστάμενους χώρους εργασίας ή για χώρους εργασίας που θα έχουν εξασφαλίσει Άδεια Οικοδομής ή Πολεοδομική Άδεια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης τους, οι Κανονισμοί θα τίθενται σε ισχύ 2 έτη μετά.

Καθώς τα χρονικά περιθώρια που έχουν δοθεί για διαβούλευση είναι ιδιαίτερα στενά, παράκληση μας είναι σε περίπτωση που έχετε τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, διαφωνίες και εισηγήσεις επί του προσχεδίου των Κανονισμών, να μας τις κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν και μέχρι την Τετάρτη 27/9/2023, προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη στην διαμόρφωση των τελικών θέσεων της ΟΕΒ που θα υποβληθούν προς το Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των προτεινόμενων Κανονισμών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Χρήστο Κοκκοφίτη στο τηλ. 22405634.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Με εκτίμηση,

Πολύβιος Πολυβίου
Ανώτερος Λειτουργός, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042