Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

«ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κόσμος της Αγοράς Εργασίας και των Επαγγελμάτων»

08 Δεκ 2023

 

Ο Σύνδεσμος μας συμμετέχει και φέτος για δεύτερη χρονιά στη διοργάνωση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Διοργάνωση της εμβληματικής Δράσης «ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κόσμος της Αγοράς Εργασίας και των Επαγγελμάτων»

 Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν τη δράση «ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κόσμος της Αγοράς Εργασίας και των Επαγγελμάτων», στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Η δράση αυτή έχει καταστεί ετήσιος θεσμός και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης, του οποίου ο συντονισμός έχει ανατεθεί στην  ΥΣΕΑ.

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, ως η καθ΄ ύλην αρμόδια Υπηρεσία, δεσμεύεται, να παρέχει στη νεολαία της χώρας μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσω των Καθηγητών/Καθηγητριών  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, καθώς και μέσω της διοργάνωσης αξιόλογων δράσεων που στοχεύουν στην έγκυρη πληροφόρηση των νέων για λήψη ενημερωμένων αποφάσεων που αφορούν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η φετινή μεγάλη διοργάνωση προσδοκά στην αντικειμενική πληροφόρηση των νέων μας και του ευρύτερου κοινού για τα επαγγέλματα στον κυπριακό εργασιακό χώρο από έγκριτους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της δράσης θα διεξάγονται παρουσιάσεις από τους επαγγελματικούς συνδέσμους με πληροφορίες για τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες για κάθε επάγγελμα, και τις προοπτικές απασχόλησης στην Αγορά Εργασίας της Κύπρου και του εξωτερικού. Η εκδήλωση θα ενισχύσει τους νέους στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος και τον έγκαιρο προγραµµατισµό της σταδιοδρομίας τους, μέσα από την προοπτική της διαμόρφωσης του επαγγελματία του μέλλοντος βάσει των αναγκών στην αγορά εργασίας, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και διευρυμένους επαγγελματικούς ορίζοντες.

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν τη δράση «ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κόσμος της Αγοράς Εργασίας και των Επαγγελμάτων», στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Η δράση αυτή έχει καταστεί ετήσιος θεσμός και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης, του οποίου ο συντονισμός έχει ανατεθεί στην  ΥΣΕΑ.

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, ως η καθ΄ ύλην αρμόδια Υπηρεσία, δεσμεύεται, να παρέχει στη νεολαία της χώρας μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσω των Καθηγητών/Καθηγητριών  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, καθώς και μέσω της διοργάνωσης αξιόλογων δράσεων που στοχεύουν στην έγκυρη πληροφόρηση των νέων για λήψη ενημερωμένων αποφάσεων που αφορούν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η φετινή μεγάλη διοργάνωση προσδοκά στην αντικειμενική πληροφόρηση των νέων μας και του ευρύτερου κοινού για τα επαγγέλματα στον κυπριακό εργασιακό χώρο από έγκριτους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της δράσης θα διεξάγονται παρουσιάσεις από τους επαγγελματικούς συνδέσμους με πληροφορίες για τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες για κάθε επάγγελμα, και τις προοπτικές απασχόλησης στην Αγορά Εργασίας της Κύπρου και του εξωτερικού. Η εκδήλωση θα ενισχύσει τους νέους στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος και τον έγκαιρο προγραµµατισµό της σταδιοδρομίας τους, μέσα από την προοπτική της διαμόρφωσης του επαγγελματία του μέλλοντος βάσει των αναγκών στην αγορά εργασίας, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και διευρυμένους επαγγελματικούς ορίζοντες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055