Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση & Εφαρμογές

13 Δεκ 2020

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές»

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το πρόγραμμα καλύπτει έναν από τους πιο απαιτητικούς διεπιστημονικούς τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, τη Βιοϊατρική Τεχνολογία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη βασική γνώση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τη διαχείριση και τις κλινικές εφαρμογές καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα, εστιάζει στις επιχειρηματικές, νομικές, οικονομικές, ηθικές, φιλοσοφικές, ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην υγεία.

Το πρόγραμμα διαρκεί 14 εβδομάδες, πραγματοποιείται μέσω ειδικής πλατφόρμας (e-learning) και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης (2,5 πιστωτικές μονάδες ECVET), από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 25740042