Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων

Ο Σύνδεσμος, που καθιερώθηκε το 2006, είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

Ιστορία

ΤΟ ΧΘΕΣ
Ιστορικά ο Σύνδεσμος άρχισε να δραστηριοποιείται περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τη συμμετοχή τότε μερικών διευθυντών κλινικών εργαστηρίων στη Παγκύπρια Ένωση Χημικών, μέσα στην οποία, και σε συνεργασία με άλλους φορείς, προσπάθησαν να προωθήσουν τη θέσπιση νομοθεσίας που να διέπει τη λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων. Τότε προέκυψε και η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σώματος που θα εκπροσωπούσε αποκλειστικά τους εργαστηριακούς. Παρόλο που τότε το επάγγελμα δεν ήταν νομικά κατοχυρωμένο, εντούτοις τα μέλη του Συνδέσμου διατηρούσαν το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών σε πολύ ψηλά επίπεδα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπήρξε κάποια έντονη κινητικότητα των τότε ιδιοκτητών των κλινικών εργαστηρίων που σκοπό είχε την θέσπιση νομοθεσίας που να διέπει την εγγραφή και λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων. Οι πρωτοβουλίες αυτές κατέληξαν στην σύνταξη ενός καταστατικού, μετά από συζητήσεις από το 1983 μέχρι το 1986, οπότε ιδρύεται ο Σύνδεσμος Κλινικών Βιοχημικών Pasteur Λτδ. Αργότερα ο Σύνδεσμος μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στο να δοθεί επιστημονικό κύρος στους εργαστηριακούς επιστήμονες για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την ευρωπαϊκή πρόκληση, δεδομένου ότι τότε ήδη είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου.

Τελικά, τον Οκτώβρη του 1988 τίθεται σε εφαρμογή ο «Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος» Ν.132/88, ο οποίος κατοχύρωσε νομικά το επάγγελμα και πρόσφερε κάποιο κύρος στα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία θα συνέχιζαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία μέσα πια από θεσμοθετημένα και επίσημα πλαίσια. Παρόλα αυτά, ο Νόμος αυτός είχε πολλά κενά και ορισμένες διατάξεις του δεν ικανοποίησαν τα μέλη, κυρίως σε ότι αφορούσε την αξιολόγηση των επιστημονικών προσόντων του καθενός.

Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από επίμονες προσπάθειες των μελών του Συνδέσμου για την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων τους, αρκετά από αυτά βέβαια είχαν προκύψει από την μέχρι τότε έλλειψη της σχετικής νομοθεσίας: αθέμιτος ανταγωνισμός από μη δικαιούχους οι οποίοι, χωρίς επιστημονικά προσόντα πραγματοποιούσαν αναλύσεις σε εξευτελιστικές τιμές και με αμφιβόλου αξιοπιστίας αντιδραστήρια και εξοπλισμό, έλλειψη συστήματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας κλπ.

Στην πορεία, κατά το 2000, και ως αποτέλεσμα κυρίως των διαφόρων απόψεων αναφορικά με τις πρόνοιες του Νόμου σχετικά με τα προσόντα των επιστημόνων που δικαιούνται να διευθύνουν κλινικά εργαστήρια, δημιουργούνται 3 διαφορετικοί «σύνδεσμοι» που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, αποδυναμώνοντας αισθητά την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών του κλάδου. Η περίοδος εκείνη βρίσκει τους εργαστηριακούς σε πρωτοφανή δυσμενή θέση έναντι όλων των φορέων με τους οποίους έπρεπε να διαπραγματευτούν: Επιτροπή Υγείας της Βουλής, επιτροπές για ευρωπαϊκά θέματα, επιτροπές για το Σχέδιο Υγείας, διαπραγματεύσεις με τα διάφορα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων, συνεργασία με άλλους φορείς του εξωτερικού κλπ.

Με την πάροδο του χρόνου και με βάση τις εξελίξεις στον εργαστηριακό τομέα, τις αλλαγές που επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επίμονες προσπάθειες μέρους των μελών των συνδέσμων κρίθηκε αναγκαίο ο Σύνδεσμος να προβεί σε διάφορες καταστατικές αλλαγές για να συμπεριλάβει στις τάξεις του όλους τους βιοϊατρικούς επιστήμονες (με πτυχίο Bachelor) που δεν ήταν κατ’ ανάγκη διευθυντές.

Με τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν στη Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο του 2006, ο Σύνδεσμος μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων (ΣΔΚΕΒΚΕΕ).


…ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα, ο Σύνδεσμος είναι η μόνη αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση των Εργαστηριακών και Βιοϊατρικών Επιστημόνων στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας.

Ο Σύνδεσμος είναι μέλος του IFCC (International Federation of Clinical Chemistry), του EFLM (European Federation of Laboratory Medicine), του EC 4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) , και του EPBS (European Association of Professions in Biomedical Science).

Προσπάθεια όλων των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου τα τελευταία χρόνια ήταν και είναι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών από τα Κλινικά Εργαστήρια. Μέσα από αυτή την επίπονη και συνεχή προσπάθεια μας καταφέραμε να εμπεδώσουμε στους συναδέλφους, μεταξύ άλλων και την ιδέα του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και τελικά την εφαρμογή του από τα εργαστήρια των οποίων οι διευθυντές είναι μέλη μας.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου δεν επαναπαύεται. Επιζητά τη συνεχή αναβάθμιση των εργαστηρίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Σύνδεσμος διοργάνωσε και διοργανώνει συνεχώς διάφορα επιστημονικά σεμινάρια και ημερίδες με σκοπό τη συνεχή επιμόρφωση των μελών του, σε συνεργασία με διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις όπως το IFCC.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινης Βιολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πετύχαμε την έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ανοσολογία όπου σε αυτό συμμετείχαν με απόλυτη επιτυχία συνάδελφοι οποίοι υπολείπονταν τον τομέα αυτόν και θα ήθελαν να τον αποκτήσουν. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε και με άλλους τομείς έτσι ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουν στο εξωτερικό όσοι συνάδελφοι επιδείξουν ανάλογο ενδιαφέρον στο μέλλον.

Έχουμε αναβαθμίσει την ιστοσελίδα του Συνδέσμου προσφέροντας συνεχή ενημέρωση των μελών μας και του κοινού για διάφορες δραστηριότητες, συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και ανάρτηση σε αυτή του Μητρώου των Μελών μας για ενημέρωση του κοινού.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η εγγραφή και λειτουργία των Κλινικών Εργαστηρίων στον ιδιωτικό τομέα, διέπεται από τη Νομοθεσία 132/88. Η Νομοθεσία αυτή που παραδόξως αναφέρεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα ήταν το αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας του Συνδέσμου μας έτσι ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά το επάγγελμα του Διευθυντή Κλινικού Εργαστηρίου.

Έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από τότε και είναι επιβεβλημένη και άμεση η ανάγκη του εκσυγχρονισμού της. Ο Σύνδεσμος μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή και τα κενά που παρουσιάζει η υφιστάμενη Νομοθεσία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια την αναβάθμιση της. Έχει ετοιμαστεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής περί το 2011, συμπεριέλαβε σ’ αυτό και τα δημόσια εργαστήρια και με αφορμή αυτό παραπέμφθηκε πίσω στο Υπουργείο Υγείας και από τότε αναμένουμε!

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η επιμονή μας αυτή πηγάζει από την αναγκαιότητα της διασφάλισης του ασθενούς, μέσα από τις πρόνοιες της προτεινόμενης νέας Νομοθεσίας. Πιο αναλυτικά αυτό σημαίνει:

1. Αναβάθμιση των προσόντων των επιστημόνων Διευθυντών και η συνεχής επιμόρφωση
τους σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα.
2. Η Διασφάλιση της Ποιότητας μέσα από σαφείς πρόνοιες.
3. Ο ουσιαστικός έλεγχος της λειτουργίας του εργαστηρίου
4. Oι Πειθαρχικές και άλλες διατάξεις που έχουν σχέση με τη εύρυθμη λειτουργία του Νόμου.
Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση είναι επιζήμια και επικίνδυνη και έφτασε η ώρα
το Υπουργείο Υγείας να την προωθήσει άμεσα στη Βουλή.

ΓΕΣΥ

Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του σαν ένας από τους σημαντικούς πυλώνες παροχής υπηρεσιών στο τομέα της υγείας θεωρούμε ότι ένα Γενικό Σύστημα ή Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι υποχρέωση του κράτους να το παρέχει στους πολίτες του. Έτσι, όταν το 2005 κληθήκαμε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να συνδράμουμε στην προσπάθεια αυτή το κάναμε και πιστεύουμε ότι η συμβολή μας ήταν ουσιαστική και καθοριστική. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι πέραν από τα τεχνικής φύσεως θέματα υπάρχουν και θέματα αρχής και φιλοσοφίας τα οποία είναι εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχία ενός τέτοιου ΓΕΣΥ το οποίον αν εφαρμοστεί ΠΡΕΠΕΙ να πετύχει διαφορετικά θα καταλήξει σε καταστροφή...

Για μας λοιπόν είναι σημαντικό ο σχεδιασμός του ΓΕΣΥ να βασίζεται και να σέβεται την ιστορία και την κουλτούρα του τόπου, να σέβεται την αξιοπρέπεια του ασθενούς αλλά και του προμηθευτή της υγείας, να προάγει και να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και τέλος να προάγει την πρόληψη και όχι μόνον τη θεραπεία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Σύνδεσμος μας στην πολύχρονη πορεία του ήταν παρόν και μπροστάρης στα τεκταινόμενα στην πατρίδα μας με αποκορύφωμα την άμεση και ουσιαστική συνεισφορά των μελών του προς τις δυσπραγούντες ομάδες του Κυπριακού λαού με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του έχουν ανταποκριθεί άμεσα σε όλες τις εκκλήσεις διαφόρων φορέων και συνδέσμων που αντιπροσωπεύουν διάφορες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και προσφέρουν στα μέλη τους εξετάσεις σε ειδικές τιμές, δείχνοντας την απαιτούμενη κατανόηση και ευαισθησία στους συνανθρώπους μας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, έχοντας όμως πάντοτε υπόψη την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Όλα αυτά γίνονται χωρίς τυμπανοκρουσίες και διαφημιστικές καμπάνιες γιατί απλά θεωρούμε καθήκον μας να είμαστε δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας . Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στον τερματισμό αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, αυτοπροβολών, διαφημίσεων και παραπλανητικών «ειδικών προσφορών» ή άλλων μεθοδεύσεων οι οποίες αποσκοπούν σε ιδιωτικά οφέλη.

Ο Σύνδεσμος μας λειτουργεί συλλογικά για το καλώς νοούμενο συμφέρον ΟΛΩΝ των μελών του και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τέτοιες μεμονωμένες ενέργειες που σκοπό έχουν το προσωπικό όφελος και την αυτοπροβολή.

Εξάλλου η Υγεία – ως το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής – δεν είναι ούτε εμπορεύσιμο, ούτε διαφημιζόμενο προϊόν, αλλά προσφορά προς την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας.

Ενημέρωση

1ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Λοιμώξεων και Μικροβιολογίας

1ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Λοιμώξεων και Μικροβιολογίας Πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Απριλίου 2024 στο Radisson Beach Hotel στη Λάρνακα το 1ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Λοιμώξεων & Μικροβιολ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024: ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Πάγια και διαχρονική θέση του Συνδέσμου μας είναι η στήριξη προσπαθειών οι οποίες προάγουν και προστατεύουν την υγεία των συνανθρώπων μας. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να ανταποκριθεί και φέτος

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (09/3/2024)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο
(+357) 22758858
(+357) 22673055